Tuesday, December 28, 2004Hongerwinter

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd

te bedenken hoe nu we leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo's van de onbekende diepten in ons hoofd

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd

we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind.


from 'Tijd' by Rutger Kopland

(it is strange but strangely beautiful to reflect
that one day no one any more will know
we ever lived

to reflect on how now we live, how here
but also on how our life would be nothing without
the echoes from the unknown depths in our heads

it’s not time that passes, it’s you, it’s I
outside our thinking there is no time

this summer we stood on the edge of a valley
around us only wind.)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?